Get in Touch

Find us at the office

Celtnieku str. 6a-39, Salaspils,
LV-2121, Latvia

Give us a ring

CEO / Founder
Mrs. Edite Paeglekalne
info@lil-house.com
+371 26782827 / Latvia
Mon – Fri, 9:00-20:00

COO / Founder
Mr. Andris Pluksna
info@lil-house.com
+371 29282220 / Latvia
Mon – Fri, 9:00-20:00

Legal Information

LiL HOUSE SIA
Registry Nr: 40203165854
Address: Celtnieku str. 6a-39, Salaspils, LV-2121, Latvia
Bank: A/S Swedbank
Swift code: HABALV22
Account: LV06HABA0551045582537


Contact Us

SIA “LiL HOUSE” noslēgts līgums Nr. BIZIN-I-2018/675 ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta
Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.