SIA “LiL HOUSE” noslēgts līgums Nr. BIZIN-I-2018/675 ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta
Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.